X
Back to the top

Project Lost Treasures Hunter

lth-virtual-reality

Projekt “Lost Treasures Hunter VR” je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Projekt Lost Treasures Hunter VR si kladie za cieľ vytvoriť hru pre zariadenie virtuálnej reality a ťažiť z rastúceho trhu, ktorý prináša výrazne intenzívnejší zážitok pre hráča. Hlavným herným prvkom Lost Treasures Hunter VR je skúmanie neprebádaných, tajomných kútov.

Operačný program: IROP – Integrovaný regionálny operačný program

Výzva: IROP-PO3-SC31-2016-5 – Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Názov prijímateľa: VEDMO, s.r.o.

Názov projektu: Lost Treasures Hunter VR

ITMS kód projektu: 302031H666